Quy định đổi/trả hàng

- Trường hợp được đổi/trả hàng

  + Giao không đúng mẫu khách đặt hàng

  + Lỗi kỹ thuật may/thêu

- Trường hợp không được đổi/trả hàng

  + Hư hỏng do khách hàng tự gây ra

  + Hết thời hạn đổi/trả hàng

Thời hạn được đổi hoặc trả hàng: trong vòng 5 ngày từ khi khách nhận hàng

Set